Mùa Xuân by Guitar Chords

If you are looking for Mùa Xuân guitar chords, you already come to the perfect site.
You can play Mùa Xuân by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that equipment.
=

Mùa Xuân guitar chords has Slow Rock tempo and included in album.
You can also find more musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Mùa Xuân by Guitar Chords


Điều đó rồi xảy ra, em biết và em biết
Một mai anh chiến thắng trở về
Đôi vai gầy và đôi mắt sâu
Tóc đã điểm bạc, làn da nay nám màu sương gió
————————
Bởi chiến tranh, bởi chiến tranh đâu phải trò đùa
Và từ đấy em nhận ra anh
Và từ đấy em nhận ra anh
Không phải trong thơ không phải trong
Em chồm dậy chạy đến, chạy đến rồi khóc
———-Anh người chiến sĩ và chiếc áo năm tháng dãi dầu
Anh người chiến sĩ và chiếc áo mưa nắng bạc màu
Đôi tay bâng khuâng nâng cành hoa tím
Và anh nói tặng em mùa xuân
———–(giống)
Ngày ấy sẽ đến
Ôi ngày ấy sẽ đến anh sẽ về sẽ về phải không anh?
Anh sẽ về sẽ về phải không anh?
Anh sẽ về sẽ về phải không anh?

If you want to master Mùa Xuân guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Mùa Xuân. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment