Một ngày trăm năm by Guitar Chords

If you are looking for Một ngày trăm năm guitar chords, you’ve visit to the perfect place.
You can play Một ngày trăm năm by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Một ngày trăm năm guitar chords has pattern and included in album.
You can also find alternative musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Một ngày trăm năm by Guitar Chords


Anh đầu sông nắng giòn mặt nước
Cuối nguồn em mưa có xôn xao?
Khóc chung một dòng sông mưa nắng
Có khi nào mình quên nhớ nhau?

Nhắm mắt để chiêm bao mở cửa
Lối em vào hoa nở đầy tay
Bao giờ nước sông Tương ngừng chảy?
Xin đổi trăm năm lấy một ngày.

Anh sẽ về vui như chăn gối
Đổi một đời lấy thoáng hương bay
Môi kề nhau dầy thêm bóng tối
Để tóc em thôi buồn trên vai.

Nhưng hình hài dường như không thật
Bởi thiên đường mờ dấu chân mây
Dòng sông còn chia hai nhánh đợi
Em tan vào sợi khói liêu trai.


 

If you want to learn Một ngày trăm năm guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Một ngày trăm năm. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment