Mộng Uyên Ương Hồ Điệp by Guitar Chords

When you looking for Mộng Uyên Ương Hồ Điệp guitar chords, you already come to the right place.
You can play Mộng Uyên Ương Hồ Điệp by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that device.
=

Mộng Uyên Ương Hồ Điệp guitar chords has Ballade pattern and included in album.
You can also find more musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Mộng Uyên Ương Hồ Điệp by Guitar Chords


Thời gian vẫn cứ trôi âm thầm
như dòng sông nước trôi xa dần sao
nỗi đau trong lòng ta vẫn đây
Làm sao giữ nước thôi xuôi dòng
u buồn nâng chén thêm u buồn ai
biết mai đây đời mình về đâu
Tình yêu đến thắm trên môi cười
Khi tình đi mắt ai vương
lệ, thu đã qua đông về buồn hắt hiu
lòng ta mãi vẫn vương tơ tình
Em là ai cớ sao vội vàng ôi
luyến lưu thôi đành tình làm ngơ
Hỡi ơi tình yêu như bướm
hoa, như cánh mây trời bồng bềnh
Tình yêu hỡi ta có mấy ai qua mà không một lần khổ đau
Trần gian đắm chìm, lợi danh chói loà
Thôi đừng mơ mộng trời mây, thôi
đừng xa rời người ơi
Hãy đưa nhau tới mộng bình minh

If you want to master Mộng Uyên Ương Hồ Điệp guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Mộng Uyên Ương Hồ Điệp. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment