Mơ Hồ by Guitar Chords

When you looking for Mơ Hồ guitar chords, you just visit to the best place.
You can play Mơ Hồ by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that device.
=

Mơ Hồ guitar chords has Ballade tempo and included in album.
You can also find other musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Mơ Hồ by Guitar Chords


Ngồi nhìn xa xôi,
một mình trong bóng tối chỉ một mình tôi..
Lạnh lùng co ro buốt bỗng nước mắt rơi
nhẹ đắng khóe môi…rồi một mai nữa lại trôi
 
Ngồi tìm ai đây,
giật mình anh chưa biết mình tìm ai đây?!
Rồi nhẹ nhàng gom lấy chút ít bóng đêm..
tìm phút ấm êm, một ngày đong đếm tìm ai?!!
 
Chợt về giữa sương mờ
Loay hoay anh ngỡ như đang mơ… em
Ngày nào vẫn hoang sơ..
Ai biết cứ mong chờ…
Rồi khi bóng đêm tàn .
Hoang mang giữ lấy giấc
đang tan dần…khi anh,
Lang thang một mình bơ vơ…
tìm nỗi nhớ mơ.. hồ….
 
(lên 1 cung)
Giữa sương mờ
Loay hoay anh ngỡ như đang mơ… em
Ngày nào vẫn hoang sơ..
Ai biết cứ mong chờ…
Rồi khi bóng đêm tàn .
Hoang mang giữ lấy giấc mơ
đang tan dần…khi anh,
Lang thang một mình bơ vơ…
tìm nỗi nhớ mơ.. hồ…

If you want to learn Mơ Hồ guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Mơ Hồ. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment