Mình Anh Nơi Này by Guitar Chords

If you are looking for Mình Anh Nơi Này guitar chords, you’ve visit to the perfect place.
You can play Mình Anh Nơi Này by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that equipment.
=

Mình Anh Nơi Này guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find alternative musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Mình Anh Nơi Này by Guitar Chords


Chuyện tình chúng ta bây giờ khác rồi
Từng lời hứa em với anh lúc xưa
Giờ thì cuốn trôi theo gió mây , xa mất rồi
Chỉ còn kí ức trong anh muộn phiền
 
Chuyện tình chúng ta bây giờ hết rồi
Người đã bước theo ai chẳng phải anh
Hỏi lòng có bao giờ nghĩ đến anh lúc này
Thật lòng anh không thể nào quên em
 
ĐK:
Em đi xa nơi phương trời chỉ có mỗi anh nơi này
Chờ em quay về bên anh xoá nhoà mọi muộn phiền âu lo
Mà sao em vội vàng xa anh, tình mình mong manh
Từng kí ức vội vàng phai nhanh
Trong anh giờ đây đang rất nhớ em
 
Em đi xa nơi chân trời chỉ có mỗi anh lẽ loi
Dạo băng qua từng phố quen nhớ ngày nào còn bên em
Chẳng hay anh lòng còn tơ vương , một mình cô đơn
Để cố xoá tình này đơn phương
Có lẽ giờ đây ta phải cách xa nhau thật rồi

If you want to master Mình Anh Nơi Này guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Mình Anh Nơi Này. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment