Mẹ Kể Con Nghe by Guitar Chords

If you are looking for Mẹ Kể Con Nghe guitar chords, you have come to the perfect site.
You can play Mẹ Kể Con Nghe by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Mẹ Kể Con Nghe guitar chords has Ballade tempo and included in album.
You can also find more musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Mẹ Kể Con Nghe by Guitar Chords


Nhịp 4/4 (gạch nhịp 2/4)
Giọng A trưởng Capo ngăn II chơi theo G trưởng
(Hợp âm đặt theo yêu cầu của Quân Bubba)
|____ |[Dsus2/F#]_________ | ____ |____
|__Khi |xưa ba cố chơi |[Dsus2/F#]đàn,
nghe ghi |[Dsus2/F#]ta rung lên ba vô cùng |xao lãng
Dây |buông dây bấm phô |dinh,
âm |thanh nghe chói tai |kinh
Pia|no ba đánh cũng |[Dsus2/F#]cùi,
thêm đôi |[Dsus2/F#]tay vụng về khua khoắng linh |tinh
Vết xước trên mặt |đàn,
cứ thế lại |ngập tràn
nhưng |ba không chút bi |quan!
Khi |ba 28 tuổi |[Dsus2/F#]rồi
chơi ghi |[Dsus2/F#]ta ko hay nên ba tập chơi |trống
Đôi |chân lo lắng run |run nè…
đôi |tay ba đánh lung |tung
Bao nhiêu |năm tập gõ miệt |[Dsus2/F#]mài,
bao nhiêu năm |dậm chân ba vẫn |sai nhịp
Ba cố trong |tuyệt vọng nhưng vẫn không |thừa nhận
Rằng |mình vốn dĩ bất |tài!
Điệp khúc:
2x( Khi nghe |nhạc ba chuộng nhạc |[Dsus2/F#]sến
Khi nghe |[Dsus2/F#]nhạc của Trịnh Công |Sơn
của Trần Tiến thì toàn |chê hoài
Bảo ghét nhạc |buồn du dương,
như bà |ru lúc xưa ba sợ phát |khiếp
Đôi khi |đang trưa hè bình |[Dsus2/F#]yên
Đôi khi |[Dsus2/F#]nổi hứng lên ba |hát…
ba gào rõ to … giọng |rất phô
Chẳng ai bảo |được ba luôn
Ông dạy |ba lớn lên ương ngạnh phi |thường !!!)
|[Dsus2/F#]___________ |____ |____ |____ |____ (quay lại điệp khúc)
Hôm |nay ba vẫn thất |[Dsus2/F#]nghiệp,
Ba ham |[Dsus2/F#]chơi bao năm
chưa bao giờ |ba chán
Đi |đâu ba cũng khoe |khoang nè…
Ta |đây nhạc sỹ đàng |hoàng
Mai đây |con phải khác ba |[Dsus2/F#]nhiều
Mai đây |[Dsus2/F#]con đừng có ảo tưởng sức |mạnh
Hãy ước mơ vừa |tầm trong khả năng |của mình
Gương |ba phải tránh con ngheee|eeee…. ||

If you want to learn Mẹ Kể Con Nghe guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Mẹ Kể Con Nghe. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment