mai by Guitar Chords

When you looking for mai guitar chords, you already come to the right place.
You can play mai by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that equipment.
=

mai guitar chords has swing and included in album.
You can also find more musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

mai by Guitar Chords


jimmi ngủyên:
Em, Answer
Comment, Đi chứ
Ơ kìa, Sao em
Ngó lơ, Quỷ sứ
Amen, Để xem
Giả đò, Câm mù, Đui Điếc
till when, thíu em
Đổi Vần Điên Tự đâu thiết chi
yeah
 
Chí kí chi tà
mề la mê là mê lá
Muốn rủ em tuần
này mình cùng đi thục bi dá
giá như mình đừng ở
different continents
thèm
tới đón em nhưng mà
ngại gia hạn visa.
 
Đôi môi em mọng
Con mắt em nó díu man
Chắc là em đang say bin để a kíu em
I tuck you in the bed
Bàn chân anh quíu when
em ngoan tựa như thiên sứ
mém sờ chộm víu em
 
You need you need somebody bester
cuz imma imma
badboyzet uh(Anh dang yeu)
(Anh yeu em)
My love burns red cuz
I’m the manches ter
(Chao mi ao mi ao mi ao mi ao)
Rub Rub Rub tới đây
làm mình mệt phờ
 
Thôi Để Mai đi
x4
 
michael hư đốn :
lạc dô para dise
hái cho em trái cum
god damn
fire (alarm)
fớ-lame
như đang muốn
burn me out
chaos mi ao mi ao mi ao mi ao
dạo bước
trên down town
nhưng mà sao
without nhao
 
muốn stand dới em
on stage
nhưng giờ band toàn nhạc mới
anh đâu có game
bó tay
 
twenty grand cây số
muốn vượt oversea
để mua cho em kenzo
nhưng mà anh phi công hem muốn
buồn
qué đi
nhòei
khóe mi
alrea dy
cho em lên mặt trăng
một cảm giác rất strange
trippin hor nymoon
mê em như wi bu
 
tí sửu
dần mẹo thìn tị ngọ
mùi hương
làm anh chấn thương
vì vấn vương
 
mắt em
sparkling
chắc em
giờ đang cô đơn
ở trên
poster
đâu ngờ
em đang duet cùng một ai khác
pay lak trên show
đaoo ú u
đao trái tim
i’m still
trai zin
so let
mai tính

If you want to learn mai guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play mai. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment