Lời Nhớ Lời Thương by Guitar Chords

If you are looking for Lời Nhớ Lời Thương guitar chords, you have visit to the right place.
You can play Lời Nhớ Lời Thương by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Lời Nhớ Lời Thương guitar chords has Rhumba tempo and included in album.
You can also find alternative musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Lời Nhớ Lời Thương by Guitar Chords


rnHôm nay tôi về quê ngoại một vùng quê xưarn rnNơi tôi ra đời sống trọn một thời tuổi thơrn rnDòng sông vẩn êm trôi diệu dàngrn rnCon đê uốn quanh nơi đầu làngrn rnChiều nghiêng bóng nắng có con đò ngang cắm xào mơ màngrnrn rnQuê tôi bây giờ vẩn là một vùng trời quê xưarn rnRiêng tôi đau lòng bởi vì Ngoại đã đi xarn rnNgoại tôi đã đi theo tuổi giàrn rnMang theo tiếng ru xưa mặn màrn rnLời ru canh võng thuỡ tôi còn thơ đã thành xa mờrnrn rnThương quê hương Thương Ngoại vuốt sợi tầm tơrn rnTôi nhã cung thương cung sầu cung điệu nào vơi hết thương đaurn rnGió trên caorn rnBây giờ gió thổi về đâurn rnCho tôi nhắn gửi đôi lờirn rnLời thương cho Ngoạirn rnLời buồn cho tôirnrnMai tôi đi rồi bỏ lại vùng trời quê xưarnBôn ba quê người biết còn về lại hay khôngrnDù đi chốn xa xôi mịt mờrnTôi luôn nhớ quê hương từng giờrnLời ru canh võng tiếng ru ngàn năm vẩn đợi vẩn chờ

If you want to learn Lời Nhớ Lời Thương guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Lời Nhớ Lời Thương. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment