Lãng đãng by Guitar Chords

If you are looking for Lãng đãng guitar chords, you have come to the best place.
You can play Lãng đãng by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that equipment.
=

Lãng đãng guitar chords has tempo and included in album.
You can also find more musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Lãng đãng by Guitar Chords


Em vội bước sang ngang mùa xoan rụng
Ta nhặt đông ủ ấm cuộc tình gầy
Mưa thổn thức tiếng dương cầm vỡ vụn
Một lần đò lỡ nhịp một lần xa.

Từ dĩ vãng ta ngồi ôm luyến thương
Em hình [ như quên đi khúc giao mùa
Xoan tím rụng rời trôi theo dòng lãng đãng
Níu vô chừng hun hút chuyện ngày xưa.

Ta chờ mãi ngây ngô mình ta đợi
Em nhuộm thu phủ kín cuộc tình buồn
Đêm trở giấc cơn mơ thành xa vời
Ta tìm hoài đâu biết mộng phù vân.


 

If you want to learn Lãng đãng guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Lãng đãng. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment