Lần Đầu Lần Cuối by Guitar Chords

When you looking for Lần Đầu Lần Cuối guitar chords, you have visit to the right place.
You can play Lần Đầu Lần Cuối by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that device.
=

Lần Đầu Lần Cuối guitar chords has Boléro pattern and included in album.
You can also find more musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Lần Đầu Lần Cuối by Guitar Chords


Đừng khóc nữa đừng khóc nữa em
Thôi về đ i, về đ i, về đi
Kẻo người ta ch ờ, kẻo người ta m ong
K ìa một chiếc x e hoa đang chờ em đó
Một bó ho a như đón như m ời
Em về đ i, em về đi mừng ngày vu q ui
T a trao nhau lần cuối
Mắt trong lệ rơ i rồi xa suốt đ ời
Đành rằng nước mắt bây giờ chỉ làm khổ nh au
Ngày mai em lên xe hoa
Mang cả tình anh theo lên xe tang
Xót thư ơng, xót thư ơng duyên mình bẽ b àng
Đừng nói n ữa, đừng nói nữa e m ơi
Thôi về đ i, về đi,
về đ i Còn gì cho ngư ời, còn gì cho ta
Đời là những phong ba, ta là chiếc lá
Đời cuốn đ i ai nào biết đâu ng ờ
Em về đi , anh mừng e m tình nồng thiên thu
Vẫy tay, vẫy tay chào nh au
Một lần đầ u và một lần cu ối
Vẫy tay , vẫy tay chào nh au
Một lần cuố i và trọn cuộc đ ời

If you want to study Lần Đầu Lần Cuối guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Lần Đầu Lần Cuối. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment