Lần Đầu Cũng Là Lần Cuối by Guitar Chords

If you are looking for Lần Đầu Cũng Là Lần Cuối guitar chords, you already visit to the right place.
You can play Lần Đầu Cũng Là Lần Cuối by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that device.
=

Lần Đầu Cũng Là Lần Cuối guitar chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also find more musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Lần Đầu Cũng Là Lần Cuối by Guitar Chords


Đừng khóc nữa đừng khóc nữa em
Thôi về đi, về đi, về đi
kẻo người ta chờ, kẻo người ta mong
Kìa một chiếc xe hoa đang chờ em đó
Một bó hoa như đón như mời
Em về đi, em về đi mừng ngày vu qui
Ta trao nhau lần cuối
Mắt trong lệ rơi rồi xa suốt đời
Đành rằng nước mắt bây giờ chỉ làm khổ nhau
Ngày mai em lên xe hoa
Mang cả tình anh theo lên xe tang
Xót thương, xót thương duyên mình bẽ bàng
Đừng nói nữa, đừng nói nữa em
Thôi về đi, về đi,
về đi còn gì cho người, còn gì cho ta
Đời là những phong ba, ta là chiếc
Đời cuốn đi ai nào biết đâu ngờ
Em về đi, anh mừng em tình nồng thiên thu
Vẫy tay, vẫy tay chào nhau
Một lần đầu và một lần cuối
Vẫy tay, vẫy tay chào nhau
Một lần cuối và trọn cuộc đời…

If you want to study Lần Đầu Cũng Là Lần Cuối guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Lần Đầu Cũng Là Lần Cuối. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment