Không Còn Nhau by Guitar Chords

If you are looking for Không Còn Nhau guitar chords, you just visit to the best site.
You can play Không Còn Nhau by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that device.
=

Không Còn Nhau guitar chords has Slow swing and included in album.
You can also find more musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Không Còn Nhau by Guitar Chords


Capo 1
 
 
 
Một ngày nhẹ trôi, mình anh bước trong cơn mưa rơi.
..Ngắm chiếc lá khẽ rơi từng cơn gió qua……ha….ha.
Lặng nhìn cơn mưa, giờ đây ước mong bên em.
Và nhẹ được ôm em, chiếc hôn vừa trao….
 
Giấc mơ xưa vội vàng bước qua.
Để bây giờ mình em trong đêm.
Ngồi lặng nhìn cơn mưa, lòng như buốt theo.
 
Đừng nói chi nữa, một lời làm anh đớn [B/G]đau.
Giọt nước mắt lăn trên đôi mi.
Biệt ly ngày em ra đi….
Dòng thời gian cứ trôi đi quá nhanh.
Ngày em đến như cơn mưa qua.
Lặng thầm nhìn cơn mưa ,ước mong thời gian trôi….

If you want to master Không Còn Nhau guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Không Còn Nhau. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment