Kẻ Cô Đơn by Guitar Chords

When you looking for Kẻ Cô Đơn guitar chords, you have visit to the perfect place.
You can play Kẻ Cô Đơn by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that device.
=

Kẻ Cô Đơn guitar chords has Rock rhythm and included in album.
You can also find more musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Kẻ Cô Đơn by Guitar Chords


Đêm về sương xuống gió lạnh buố t run vờ vai
Mong tìm hơi ấm qua lạnh giá đêm dông dài
Cứ mãi kiếm tìm mà tại sao v ẫn trong hoài mong
Cô đơn với tôi sẽ còn vây mã i hay chăng
N hìn đời tay trắng không ngày mai ai người mình yêu
đời như thế tôi và anh chẳng ai đợi mong
X ung quanh bóng tối phủ bao vâ y tương lai
Tim nay khô héo theo dòng thời gian chạy ngang cuộc đời
nh đời sầu đau có ai hay nơi đây mãi một mình
Ai hay ai biết trong lòng tôi n gàn cơn sóng gió
Ch ẳng lời sẻ chia mình tôi băng giá trên từng lối về
m hoài cơn gió chỉ mong mang th eo nỗi cô đơn quạnh vắng trong tim
D ù đời nhiều ngang trái không vui ai ơi xin đừng buồn
Đi theo tiếng nói nơi ngày mai buồn thương hư không
Dù ngày mai sau chẳng đâu hình bón g bên ta chỉ mong
C âu yêu xin đừng nén trong tim
Nhân gian còn mãi yêu thương bền lâu
Đêm mưa cô đơn riêng mình tôi tro ng giọt lệ rơi
Ng hĩ về ngày sau sao bàn tay mình tay vẫn trắng
Xu ng quanh bóng tối phủ bao vây t ương lai tôi
T im nay khô héo theo dòng thời gian chạy ngang cuộc đời

 

If you want to master Kẻ Cô Đơn guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Kẻ Cô Đơn. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment