Hành Khúc Trường Đại Học Mỏ by Guitar Chords

When you looking for Hành Khúc Trường Đại Học Mỏ guitar chords, you just come to the best place.
You can play Hành Khúc Trường Đại Học Mỏ by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that equipment.
=

Hành Khúc Trường Đại Học Mỏ guitar chords has Ballade tempo and included in album.
You can also find other musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Hành Khúc Trường Đại Học Mỏ by Guitar Chords


Từ mái trường Mỏ – Địa Chất mến yêu.
Chúng tôi đi tìm tài nguyện cho đất nước.
Băng qua ngàn băng qua núi, qua bao đèo lội qua bao suối
Chúng tôi đi tìm tài mỏ quý cho đời.
 
Bao năm tháng học hành ơn công thầy,
ơn cô giáo tháng năm miệt mài trang giáo án.
Cùng chúng tôi dựng xây tổ quốc mạnh giàu.
 
ĐK:
Đi đi bạn ơi rừng xanh đang chờ đón, đi đi bạn ơi biển khơi vẫy gọi ta.
Băng qua bao gian lao lớn lên cùng đất nước,
Nhớ mãi tên trường Mỏ – Địa Chất mến yêu,
Nhớ mãi tên trường Mỏ – Địa Chất …….mến yêu.

If you want to study Hành Khúc Trường Đại Học Mỏ guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Hành Khúc Trường Đại Học Mỏ. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment