Hai khía cạnh cuộc đời (Both sides now) by Guitar Chords

When you looking for Hai khía cạnh cuộc đời (Both sides now) guitar chords, you just visit to the right place.
You can play Hai khía cạnh cuộc đời (Both sides now) by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that equipment.
=

Hai khía cạnh cuộc đời (Both sides now) guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find more musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Hai khía cạnh cuộc đời (Both sides now) by Guitar Chords


1. Mây xây lâu đài trên cõi trùng
Nhẹ nhàng như bông chuyện thành tơ duyên
Mây như tóc thần cuốn trên màn không
Tôi cho mây đẹp vô cùng

Nhưng nay mây thay màu trên khắp trùng
Từng làn mây đen về làm mưa rơi
Bao nhiêu những điều tôi vẫn hằng
Theo mây tan về tít

Nay tôi xin nhìn mây tới hai lần
Nhìn thấp xa gần, nhưng vẫn cho rằng
Đám mây, đám mây mong lung ảo huyền
Ôi mây! ôi mây! ôi mây là gì mây hỡi

2. Như bao nhiêu chuyện thần tiên đẹp
Này là yêu anh, này là yêu em
Bao nhiêu mối tình đến trong ngày đêm
Tôi cho yêu là lâu bền

Nhưng nay tôi nghe chuyện như bắt đầu
Từng người yêu nhau, từng người xa nhau
Xa trong tiếng cười, hay trong lời than
Yêu đương, hay là chán chường

Nay tôi xin nhìn yêu tới hai chiều
ít hay nhiều nhưng hết tin vào
Chữ yêu, chữ yêu lung linh ảo huyền
Ôi yêu! ôi yêu! ôi yêu là gì, hỡi yêu

3. Lo âu hay là tự tin nhiều
Hoặc là hoang mang, hoặc là tin yêu
Bao nhiêu khát vọng bấy nhiêu chờ mong
Tôi cho cõi đời dễ dàng

Nhưng nay tôi nghe đời sao khác thường
Bạn bè hôm nay, bạn bè hôm mai
Bao nhiêu tháng ngày, bấy nhiêu đổi thay
Trong tay nhưng rồi mất hoài

Nay tôi xin nhìn kiếp sống hai bề
Đời sống đi về nhưng sẽ ước thề
Sống như, sống như giấc mơ hiện về
Sinh ra sinh ra sinh ra làm gì hỡi ơi

—————–

1. Bows and flows of angel hair
And ice cream castles in the air
And feather canyons every- where
I’ve looked at clouds that way.

But now they only hide the sun
They rain and snow on every- one
So many things I might have done
But clouds got in my way

I’ve looked at clouds from both sides now
From up and down, and still some- how
It’s clouds’ il- lusions I recall
I really don’t know clouds at all

2. Moons and Junes and Ferris wheels
The dizzy dancing way you feel
When every fairy tale comes real
I’ve looked at love that way.

But now it’s just a- nother show
You leave them laughing when you go
And if you care, don’t let them know
Don’t give yourself a- way

I’ve looked at love from both sides now
From win and lose, and still some- how
It’s love’s il- lusions I recall
I really don’t know love at all

3. Tears and fears and feeling proud
To say I love you, right out loud
Dreams and schemes and circus crowds
I’ve looked at life that way.

But now all my friends are acting strange
They shake their heads, they say I’ve changed
Well something’s lost, and something’s gained
In living every day.

I’ve looked at life from both sides now
From win and lose, and still some- how
It’s life’s il- lusions I recall
I really don’t know life at all.


 

If you want to study Hai khía cạnh cuộc đời (Both sides now) guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Hai khía cạnh cuộc đời (Both sides now). Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment