Hai cô tiên by Guitar Chords

If you are looking for Hai cô tiên guitar chords, you already come to the perfect place.
You can play Hai cô tiên by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that device.
=

Hai cô tiên guitar chords has Disco pattern and included in album.
You can also find more musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Hai cô tiên by Guitar Chords


1. Từng nhịp âm thanh vang khắp trời
Làn mây trong xanh bay khắp nơi
Muộn phiền âu lo, quên hết đi
Nhẹ nhàng bay lên, fly with me.

2. Làm thần tiên có sướng vui hơn gì đâu
Tìm đâu ra ấm êm nơi phép màu
Vì trần gian có anh vẫn đang chờ em
Hãy để em bay đến bên anh lúc này (x2)

T-ĐK:
Phép tiên thật nhiệm màu lại chẳng thể mang
Những ấm êm em dành rọn ở nơi thế gian
Em ước mong được làm người để hai chúng ta
Mãi luôn gần nhau, mãi luôn yên bình oh oh.

ĐK:
Tiên đẹp xinh đẹp xinh thật thông minh oh oh oh!
Tiên đẹp xinh đẹp xinh thật lung linh oh oh oh!
Tiên đẹp xinh đẹp xinh thật thông minh oh oh oh!
Tiên đẹp xinh đẹp xinh thật lung linh yeah yeah!

If you want to study Hai cô tiên guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Hai cô tiên. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment