Gió mang bài ca bay đi by Guitar Chords

If you are looking for Gió mang bài ca bay đi guitar chords, you just come to the right place.
You can play Gió mang bài ca bay đi by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Gió mang bài ca bay đi guitar chords has swing and included in album.
You can also find more musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Gió mang bài ca bay đi by Guitar Chords


1. Gió mang bài ca với cây đàn
Ghé qua, ngồi bên thềm hát vang
Gió ơi, tình yêu vui hay buồn
Gió đã bao giờ biết yêu.

2. Tiếng ca ngọt hơn khi ta buồn
Tiếng ca gọi ta dậy sớm mai
Biết đâu bình mình có nắng vàng
Có con chim nhỏ hót vang.

ĐK:
Người đàn bà hát tình ca khi giấc mơ về
Hát cho nỗi buồn bay đi
Ngọt ngào là những tình yêu trong trái tim nhỏ
Hát cho gió đợi bên thềm.

Người đàn bà hát tình ca khi giấc mơ về
Hát cho những người yêu thương
Cuộc đời là những bài ca cất trong lòng
Sớm mai gió lại mang về.

Bay đi, bài ca tình yêu
Theo gió bay đi bài ca của tôi
Bay đi, để yêu thương tìm nhau
Thành đôi theo gió bay về.

Bay đi, bài ca tình yêu
Theo gió bay đi bài ca của tôi
Cứ hát lên bài ca cuộc đời
Hát cho bạn bè tôi.

Gió mang bài ca bay đi cùng
Gió mang tình yêu bay đi cùng
Gió mang bài ca bay đi rồi
Gió mang tình yêu… bay.. đi rồi


 

If you want to master Gió mang bài ca bay đi guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Gió mang bài ca bay đi. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment