Gieo Bước Hành Trình by Guitar Chords

If you are looking for Gieo Bước Hành Trình guitar chords, you have come to the best place.
You can play Gieo Bước Hành Trình by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that device.
=

Gieo Bước Hành Trình guitar chords has Slow swing and included in album.
You can also find more musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Gieo Bước Hành Trình by Guitar Chords


Này bạn ơi mau lên giữa bước hành trình
Dòng thời gian đi nhanh chẳng biết dừng chân
Đừng vương vấn bi quan sẽ làm tất cả muộn màng
Cuộc sống quanh ta luôn vội
 
Nào bạn mau xua đi những tiếng thở than
Làm biệt ly vui lên với cả nhiệt tâm
Từ đôi tay hôm nay hoang địa sẽ thành ruộng đồng
lúa lên xanh cả trời hồng
 
Nào mau lên đường khi trời còn sáng bạn ơi
Cùng nhau bắt đầu để cùng gặt hái xanh tươi
 
Cùng thời gian ta đi tới cuối đường dài
Bằng hành trang yêu thương tin tưởng ngày mai
Vì trong tim ta luôn sáng ngời ánh lửa mặt trời
Đời sẽ thôi âm u mù tối.
 
Dù trong ta bao nhiêu yếu đuối nhỏ nhoi
Bằng khiêm nhu kiên tâm thẳng tiến bạn ơi
Đời đẹp hơn tươi hơn khi mình chấp nhận cùng người
Cộng góp chung xây muôn nụ cười

If you want to study Gieo Bước Hành Trình guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Gieo Bước Hành Trình. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment