Giấc Mộng Vô Hình by Guitar Chords

When you looking for Giấc Mộng Vô Hình guitar chords, you have come to the best site.
You can play Giấc Mộng Vô Hình by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that equipment.
=

Giấc Mộng Vô Hình guitar chords has Slow tempo and included in album.
You can also find more musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Giấc Mộng Vô Hình by Guitar Chords


Có giấc mơ vô hình anh đang mơ
Anh mơ một chiều êm đềm
Có giấc mơ anh tưởng như vu vơ
Ngày nào được cầm tay em
Ngày xưa ấy đã xa tầm tay giờ đây vụt bay cùng theo áng mây
Những phút giây tìm đâu những ánh mắt thơ ngây
tìm đâu giây phút vộ hình
Em giờ chỉ như một giấc mơ mùa đông đã đi thật xa cùng băng giá
Vẫn riêng anh quạnh hiu những nỗi nhớ kéo về hình như là mơ ho.
Ngày tháng như gió bay về trời những dấu yêu ngày ta đã trao,
nhớ em nhiều những nỗi nhớ thật nhiều hỡi em
Anh nhớ em trong từng giây phút
Giấc mộng vô hình

 

If you want to learn Giấc Mộng Vô Hình guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Giấc Mộng Vô Hình. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment