Gã si tình by Guitar Chords

When you looking for Gã si tình guitar chords, you’ve visit to the best place.
You can play Gã si tình by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that device.
=

Gã si tình guitar chords has tempo and included in album.
You can also find alternative musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Gã si tình by Guitar Chords


Đêm khuya có một gã khờ
Uống trăng rồi khóc trang thơ đời mình
Uống thơ rồi khóc cuộc tình
Uống tình rồi khóc một mình dưới trăng.

Ơi, một gã si tình
Ngồi thẫn thờ chơi trăng
Mang bao nỗi u sầu
Để rồi thương nhớ vấn vương

Ôm tương tư, ôm lặng mối duyên đầu
Trong đêm thâu, âm thầm khóc than đời mình
Câu thơ xưa, nét mực tình đã phai nhòa
Trăng thơ say, thế là viết tình đắng cay.


 

If you want to learn Gã si tình guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Gã si tình. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment