Em đi chùa Hương by Guitar Chords

If you are looking for Em đi chùa Hương guitar chords, you’ve visit to the perfect place.
You can play Em đi chùa Hương by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Em đi chùa Hương guitar chords has Chachacha rhythm and included in album.
You can also find more musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Em đi chùa Hương by Guitar Chords


Hôm qua em đi chùa Hương
Hoa cỏ còn mờ hơi sương
Cùng thầy mẹ em quấn đầu soi gương.

Nho nhỏ cái đuôi gà cao
Em đeo dải yếm đào
Quần lĩnh, áo the mới
Tay em cầm chiếc nón quai thao
Chân em đi đôi guốc cao cao.

Đò đi qua bến đục
Mọi người ngắm nhìn em
Thẹn thùng em khẽ nói
Tuổi bây giờ mới tròn mười lăm
Em hãy còn bé lắm (chứ) mấy anh kia ơi.

Giờ đi qua sông này
Mọi người ngắm nhìn em
Thẹn thùng em khẽ nói
Nam mô a di đà
Nam a di đà.

If you want to master Em đi chùa Hương guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Em đi chùa Hương. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment