Đường phố không người by Guitar Chords

If you are looking for Đường phố không người guitar chords, you’ve come to the best site.
You can play Đường phố không người by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that device.
=

Đường phố không người guitar chords has swing and included in album.
You can also find more musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Đường phố không người by Guitar Chords


1. Đèn phố lên rồi người sao chẳng tới
Người đi chẳng nói bao giờ trở lại
Người sao chẳng nói bao giờ trở lại
Bao giờ trở lại người yêu ơi.

2. Đường phố không người trời mưa nghẹt lối
Dìu em trời tối con tim bồi hồi
Người nói cùng tôi yêu nhau đời đời
Đừng xa nhau đừng nói xa nhau.

ĐK:
Rồi ngờ đâu người đi về bến đó với ai
Bỏ lại cuộc tình đầu bỏ lại chuyện tình sầu
Cho một người một người thương đau
Ôm kỷ niệm xa nhau.

3. Đường vắng em rồi đời sao buồn quá
Ngoài song đổ tiếng ru chiều
Còn đâu màu mắt đôi môi mặn mà
Người cho tôi người đã cho tôi.

If you want to learn Đường phố không người guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Đường phố không người. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment