Đừng Hát Khi Buồn by Guitar Chords

If you are looking for Đừng Hát Khi Buồn guitar chords, you just visit to the right place.
You can play Đừng Hát Khi Buồn by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Đừng Hát Khi Buồn guitar chords has Pop tempo and included in album.
You can also find more musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Đừng Hát Khi Buồn by Guitar Chords


Đừng hát khi buồn, hát khi buồn
Để chút yên lặng mỗi chiều anh
đến cùng em
Biết rằng ngày em sẽ đi, sẽ đi nơi xa biệt
Biết rằng tình yêu sẽ không bền lâu
Để giữ phút giây ấy… …bên [E/g#]nhau bàn tay ấm hơn
Phút ấy tuyệt vời, khó nói nên lời
Để em thương anh mãi
Để giữ phút giây ấy…
…dành cho em những lúc không còn anh
Nước mắt không trào, tiếng hát [C/e]không buồn
Em được sống nhiều hơn

If you want to study Đừng Hát Khi Buồn guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Đừng Hát Khi Buồn. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment