Domino (nhạc Pháp) by Guitar Chords

When you looking for Domino (nhạc Pháp) guitar chords, you’ve visit to the right site.
You can play Domino (nhạc Pháp) by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that equipment.
=

Domino (nhạc Pháp) guitar chords has Valse pattern and included in album.
You can also find other musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Domino (nhạc Pháp) by Guitar Chords


Điệu Valse
Trăng đã lên, trăng đã lên,
Hương ngát thơm bao ưu huyền vườn thu thiết tha,
Trăng sáng soi, trên lá hoa,
Dâng nhớ bao câu mong chờ nhạc xưa đã qua
Xa xôi rồi, nhớ thương
Ai mong chờ vấn vương
Riêng có ta , tim xót xa,
Luyến thương bao khúc ca xưa đã phai nhòa.
Bạn lòng ơi đã bao đêm thức trông trăng sáng long lanh
Nhìn dòng sông nước trong xanh cuốn trôi nhanh giữa đêm thanh
Rất mong chờ nhớ, bao khúc nhạc thấm,
Nay đâu còn nữa, đã quá xa
Và từ đây mỗi khi nghe khúc ca xưa lúc gió mưa
Thì lòng ta thấy xót xa nhớ thiết tha phút đã qua
Đã phai nhòa hết, hoa xưa tàn hết,
Nhưng ngàn thu mãi trong tim ta.
Thu đã qua, Bao lá hoa,
Theo gió bay, bay quay quần rụng theo gió đưa
Mây vẫn xanh, trăng vẫn thanh
Nhưng thấy đâu khúc ca đẹp nhạc êm thắm tươi
Ai xa vời có hay, bao nhiêu ngày gió bay
Bao lá khô , theo gió thu
Rớt trên đôi mắt đôi môi khóc mong chờ
Nhớ thấm thiết, thương ngàn kiếp
khắp bên tôi bao khúc nhạc Vàng đêm nao.
Gió cuốn gió, lá vàng úa,
Nhưng ai đâu có thấu được lòng ta

If you want to learn Domino (nhạc Pháp) guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Domino (nhạc Pháp). Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment