Dối lòng by Guitar Chords

If you are looking for Dối lòng guitar chords, you already come to the right site.
You can play Dối lòng by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Dối lòng guitar chords has Boléro tempo and included in album.
You can also find other musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Dối lòng by Guitar Chords


1. Tôi đi nhặt lại tiếng cười ngày xưa
Gửi lòng thương nhớ đến biền biệt xa
Đời em sóng vỗ một lần
Nhìn một lần, một lần cũng đủ trăm năm
Nhớ ai nhớ mãi thế này
Nhớ đến quê người nhớ ngày quên anh

ĐK: Đếm bước thời gian
Lòng rưng rưng lệ từ phai dáng sầu
Dối lòng, lòng lại giận lòng
Ngồi im một bóng khóc sầu riêng em

Nếu biết tình mình chia xa
Thà đừng quen nhau đâu có biệt ly này
Đêm nay đơn lẻ bên đời
Không có ai không còn ai
Thân hóa loài rong rêu

2. Tôi đi tìm lại mảnh hồn ngày xưa
Một thời hoa bướm tuổi thường mộng
Nhà ai cách vách ngăn lòng
Mặt nhìn mặt còn lòng có nhớ nhau không?
Nhớ ai nhớ mãi thế này
Trắng đêm khóc thầm héo gầy con tim


 

If you want to master Dối lòng guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Dối lòng. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment