Đàn Tình by Guitar Chords

If you are looking for Đàn Tình guitar chords, you just visit to the perfect place.
You can play Đàn Tình by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that device.
=

Đàn Tình guitar chords has pattern and included in album.
You can also find more musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Đàn Tình by Guitar Chords


Từng câu nói đó
không phải là thật lòng đâu em
Bởi vì con tim em khi yêu anh
Vẫn mang theo sự dối trá (ah ah ah)
Đừng mang yêu thương bên anh
Xong vội trao yêu thương cho ai kia
Thì anh cũng hiểu
Em không còn như ngày xưa (oh oh)
Không còn như ngày xưa đôi ta đắm say
Bên nhau ngọt ngào chìm vào phút giây
Mà giờ đây chỉ riêng mình anh
Đơn côi nơi chốn đây
Có gió đông se lạnh về
chẳng có ai kia gần kề
Ôm cây đàn hát bài ca
Lòng ôm bao nỗi xót xa
Tính tính tinh tinh tình tình
Tá rá ta ra tàng tàng
Ôm cây đàn hát bài ca
Lòng ôm bao nỗi xót xa
Tính tính tinh tinh tình tình
Tá rá ta ra tàng tàng
Một mình anh thôi
Chỉ mình anh thôi
Tính tình tang

 
Bên anh sao giờ đây không thấy có đôi vai
Chơi vơi trong lời ca sao có mỗi riêng ai
Yêu em như không phanh
Để cho cuộc tình này thật trôi nhanh
Sau yêu thương mong manh
Bao nhiêu xúc cảm rồi lại quẩn quanh
Tình về nơi đâu? (yeah)
Ngân nga câu ca (hah)
Đợi chờ người trong đêm thâu
Ôm suy tư bên đàn mình ta
Câu phôi phai chia xa ai lỡ
quên đi một lời thề (huh)
Vậy người cứ cất bước đi
Quên lời thề thì người đừng về
(bye)
Không còn như ngày xưa đôi ta đắm say
Bên nhau ngọt ngào chìm vào phút giây
Mà giờ đây chỉ riêng mình anh
Đơn côi nơi chốn đây
Có gió đông se lạnh về
chẳng có ai kia gần kề
Ôm cây đàn hát bài ca
Lòng ôm bao nỗi xót xa
Tính tính tinh tinh tình tình
Tá rá ta ra tàng tàng
Ôm cây đàn hát bài ca
Lòng ôm bao nỗi xót xa
Tính tính tinh tinh tình tình
Tá rá ta ra tàng tàng
Một mình anh thôi
Chỉ mình anh thôi
Oh oh oh
Ih eh ih eh ih eh
Ih eh heh
Nooooooo
 
Có gió đông se lạnh về
Chẳng có ai gần kề
Ôm cây đàn hát bài ca lòng ôm bao nỗi xót xa
Tính tính tinh tinh tình tình
Tá rá ta ra tàng tàng
Một mình anh thôi
Chỉ mình anh thôiiii
Tính tình tang

 
(ôm cây đàn hát bài ca)
Không thấy có đôi vai
Sao có mỗi riêng ai
Yêu em như không phanh
Để cho cuộc tình này thật trôi nhanh
Sau yêu thương mong manh
Bao nhiêu xúc cảm rồi lại quẩn quanh
 
Tính tình tang.

 

If you want to study Đàn Tình guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Đàn Tình. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment