Con Sâu Nhúc Nhích Anh Không Dám Bắt by Guitar Chords

If you are looking for Con Sâu Nhúc Nhích Anh Không Dám Bắt guitar chords, you already come to the best site.
You can play Con Sâu Nhúc Nhích Anh Không Dám Bắt by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Con Sâu Nhúc Nhích Anh Không Dám Bắt guitar chords has tempo and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Con Sâu Nhúc Nhích Anh Không Dám Bắt by Guitar Chords


Con sâu nhúc nhích anh không dám bắt
Con sâu chết ngắt anh bắt cho em coi
Em ơi em anh sẽ theo em về
Oun ery oun uon srolanh bong
Chiếc xe không bánh anh không dám lái
Chiếc xe mà có bánh anh lái cho em coi
Em ơi em anh sẽ theo em về
Oun ery oun uon srolanh bong
 
Em hãy nghe lời anh nói lần đầu gặp em đã bối rối
Nhưng tại anh hỏng dám nói vì sợ em bảo anh lừa dối
Anh muốn được chạm môi và đưa em về mổi buổi tối
Anh quý em như là bảo bối vì anh crush em lâu rồi
Gặp em chuyến xe tình cờ uk khoảng 12 giờ
Em khiến tim anh loạn nhịp rồi làm kẻ mộng mơ
Anh không phải là nhà thơ nhưng có thể tả em thật đẹp nhất
Anh không to và được khỏe còn việc che chở em anh đủ sức
ai nói ngã nói nghiêng thì anh đây vẫn cứ yêu em hết lòng
Thì anh vẫn mãi thích em dù bên anh có bao nhiêu bông hồng
Em yêu ai cũng vậy thôi thì yêu đại anh đi
Anh hứa hổng có la cà sao em còn ngại yêu duy
Và tình chúng mmình căng đét anh nghĩ không ai sánh bằng
Em hỏi anh yêu em bao lâu anh nói yêu em đến vĩnh hằng
 
Chiếc xe mà chết máy anh không dám lái
Chiếc xe mà nỗ máy anh lái cho em coi
Em ơi em anh sẽ theo em về
Oun ery oun uon srolanh bong
Oun ery oun srey oun mean songsa nov
Brab bong ban te pov ey lov chong kbe oun
Snae bong te ? bong long snae oun hery
Oun ery oun uon srolanh bong
 
Chiếc xe mà chết máy anh không dám lái
Chiếc xe mà nỗ máy anh lái cho em coi
Em ơi em anh sẽ theo em về
Oun ery oun uon srolanh bong
 
Con sâu nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích
Con sâu nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích
Con sâu nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích
Con sâu nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích

If you want to learn Con Sâu Nhúc Nhích Anh Không Dám Bắt guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Con Sâu Nhúc Nhích Anh Không Dám Bắt. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment