Con Đường Xưa Em Đi by Guitar Chords

If you are looking for Con Đường Xưa Em Đi guitar chords, you’ve come to the best site.
You can play Con Đường Xưa Em Đi by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Con Đường Xưa Em Đi guitar chords has Boléro pattern and included in album.
You can also find other musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Con Đường Xưa Em Đi by Guitar Chords


Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề ngõ hồn dâng tái
Anh làm thơ vu quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi
 
Những mùa trăng vu quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi
Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hỏi còn ai cố tri
 
ĐK:
Em ơi! nhìn gió lên khơi lòng có trông vời một người xa cuối trời
Nơi đây phiên gác canh dài, e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài
 
Em ơi! màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng
Dâng hoa, dâng hết ân tình, tính đến bao giờ, hỏi đường xưa mà nhớ
 
Con đường xưa em đi thời gian có quên gì đá mòn kia vẫn ghi
Ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh

If you want to study Con Đường Xưa Em Đi guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Con Đường Xưa Em Đi. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment