Con Đường Chúng Ta Đi by Guitar Chords

If you are looking for Con Đường Chúng Ta Đi guitar chords, you’ve come to the best site.
You can play Con Đường Chúng Ta Đi by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Con Đường Chúng Ta Đi guitar chords has Ballade pattern and included in album.
You can also find more musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Con Đường Chúng Ta Đi by Guitar Chords


Dạo nhạc: - -
Đây hành lý anh mang, tôi cầm cương dắt ngựa
Nhìn ngắm trời mây chập chùng lòng lo lắng không yên
Đường thỉnh kinh còn xa không màng hiểm nguy cất bước
Ngày tháng cùng năm trôi dần ngọt bùi đắng cay đều qua
Biết đi hướng nào về đâu.. là la là la la lá lá la là la
Thấp thoáng nơi chân mây xa tít mù
Thấp thoáng nơi chân mây biết phương nào
Đường Thiên Trúc còn quá xa
Bao khó khăn vượt qua đường Thiên Trúc còn quá xa
Nguyện không lùi bước khó khăn luôn vượt qua

If you want to study Con Đường Chúng Ta Đi guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Con Đường Chúng Ta Đi. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment