Cô Gái Trung Hoa Xinh Đẹp by Guitar Chords

If you are looking for Cô Gái Trung Hoa Xinh Đẹp guitar chords, you have visit to the best site.
You can play Cô Gái Trung Hoa Xinh Đẹp by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that equipment.
=

Cô Gái Trung Hoa Xinh Đẹp guitar chords has Tango swing and included in album.
You can also find other musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Cô Gái Trung Hoa Xinh Đẹp by Guitar Chords


Cô em nào kia tóc không quăn ôi tóc dài
Trên đôi vai gầy thơm tho mớ tóc quấn tới mặt rối
Cô đi trong chợ vui chân bước như nơi đây không có người
Vung đôi tay dài cô đi áo bay ngát như mây trời
em ra đi
quay mặt ra đi cô em bước đi
Cô em ra đi
nên hàng hoa thắm bâng khuâng cô bán hoa
Cô đẹp quá ôi đôi mắt kiêu sa
Má môi thắm bên lớp da ngà
Cô đẹp quá ôi cô đẹp hơn hoa
Tay cô nhặt hoa bó hoa tươi thơm ngát đời
đưa lên miệng cô hôn khiến đóa hoa kia thẹn không nói
Tôi say sưa nhìn cô tôi ước mơ như hoa lá rồi
Trên môi hôn này than ôi chết đi cũng cho xong đời
mua hoa xong quay mặt ra đi cô em bước đi
Cô em ra đi tôi còn ngây ngất như trong giấc mơ
Cô đẹp quá ôi đôi mắt kiêu sa
Má môi thắm bên lớp da ngà
Cô đẹp quá ôi cô đẹp hơn hoa

If you want to master Cô Gái Trung Hoa Xinh Đẹp guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Cô Gái Trung Hoa Xinh Đẹp. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment