Chia Xa by Guitar Chords

When you looking for Chia Xa guitar chords, you have visit to the right site.
You can play Chia Xa by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that device.
=

Chia Xa guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find more musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Chia Xa by Guitar Chords


Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái
Chia lìa đôi tình nhân chúng ta
Khi đôi ta đang yêu đắm say.
 
Em xa rồi còn anh trong thương nhớ
Ôm tình yêu mà ta đắp xây
Mình yêu nhau mới đây đã xa.
 
ĐK:
Xa nhau mất rồi, em yêu đã xa
Xa nhau thật sao, nhớ thương em nhiều hơn
Dẫu xa nhau mà anh tin rằng
Trái tim mình cùng nhịp đập với nhau
Tình anh vẫn một lòng, dù xa mãi ngàn trùng
Mong một ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời.

 

 

If you want to master Chia Xa guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Chia Xa. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment