Chỉ là không cùng nhau (THỜI KHÔNG SAI LỆCH ) by Guitar Chords

When you looking for Chỉ là không cùng nhau (THỜI KHÔNG SAI LỆCH ) guitar chords, you have come to the best place.
You can play Chỉ là không cùng nhau (THỜI KHÔNG SAI LỆCH ) by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that equipment.
=

Chỉ là không cùng nhau (THỜI KHÔNG SAI LỆCH ) guitar chords has swing and included in album.
You can also find more musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Chỉ là không cùng nhau (THỜI KHÔNG SAI LỆCH ) by Guitar Chords


Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương mi ai
Con đường ngỡ bước chung đôi bây giờ chia hai
Ai nói ra lời gian dối làm tan nát con tim ai.
Một người nỡ, một người vỡ bao mộng
 
Rời xa nhau dẫu tim vẫn còn mang tên nhau
Chỉ là giấu, giấu che đi ta còn yêu nhau
Phía cuối cuộc đời ta hứa sẽ chờ dẫu qua bao lâu.
Tình vẫn đậm sâu!
 
Từng yêu nhau, từng là của nhau thật lâu
Đến sau cùng chẳng thể có nhau bạc đầu
Chẳng cần tương lai, chẳng biết có thương đau ngày mai
Chỉ cần nhau.
Giờ buông tay để được thấy nhau về sau
Trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu
Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm êm sau khổ đau
Chỉ là không cùng nhau.
 
2.
Hẹn nhau nhé, kiếp sau ta lại nhận ra nhau.
Không lùi bước nắm tay nhau qua đời thương đau.
Nước mắt để dành ta khóc những ngày có nhau bên nhau.
Hẹn nhau nhé, hẹn nhau kiếp sau tìm nhau.

If you want to learn Chỉ là không cùng nhau (THỜI KHÔNG SAI LỆCH ) guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Chỉ là không cùng nhau (THỜI KHÔNG SAI LỆCH ). Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment