Câu Chuyện Đời Tôi by Guitar Chords

When you looking for Câu Chuyện Đời Tôi guitar chords, you’ve come to the right site.
You can play Câu Chuyện Đời Tôi by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Câu Chuyện Đời Tôi guitar chords has pattern and included in album.
You can also find more musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Câu Chuyện Đời Tôi by Guitar Chords


1. Tôi giã từ một miền quê xa xôi
Một miền quê nắng lửa mưa sầu
Hành trang mang theo, hai mươi mùa nắng hạ
Đời tôi chưa một lần ngỏ tiếng yêu ai
 
2. Trên bước đường cuộc đời trai bôn ba
Gặp người em gái nhỏ mặn
Tình yêu đơn hoa, hoa kia thành trái ngọt
Tình yêu em và tôi như giấc mơ dài
 
ĐK: Rồi thời gian trôi qua, ngày vui sao ngắn ngủi
Ngày buồn sao quá dài ôi thật dài
Em về nơi miền xa xa lắc lơ đường trần tôi đếm bước
Con thơ khóc giữa đời mắt lệ nhòa sầu chơi vơi
 
3. Đêm dấu lòng vào từng cơn mưa qua
gọi người yêu bé nhỏ mỏi mòn
Từng đêm qua mau, tay ôm đầy kỷ niệm
người yêu xưa giờ đây biết nẻo đâu tìm

If you want to master Câu Chuyện Đời Tôi guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Câu Chuyện Đời Tôi. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment