Anh Cũng Sống Cũng Biết Nghĩ Biết Đau by Guitar Chords

If you are looking for Anh Cũng Sống Cũng Biết Nghĩ Biết Đau guitar chords, you’ve visit to the best place.
You can play Anh Cũng Sống Cũng Biết Nghĩ Biết Đau by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Anh Cũng Sống Cũng Biết Nghĩ Biết Đau guitar chords has Ballade swing and included in album.
You can also find other musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Anh Cũng Sống Cũng Biết Nghĩ Biết Đau by Guitar Chords


Verse 1:
Em đừng nghĩ anh quá dại khờ
Chẳng biết em ở bên cạnh ai
Em đâu biết anh đã lặng thầm
Lặng nhìn theo bóng em bước đi cùng ai
Có bao giờ em nghĩ anh đã cảm thấy thế nào
Còn anh chỉ muốn nói với em
 
Giờ này em đâu hay biết
Rằng trái tim anh chẳng như sỏi đá
Thấy em đang bên cạnh ai cũng biết đau
Giờ này tim anh đang khóc
Vì biết em chẳng còn bên anh nữa rồi
Và biết em đã đổi thay thật sự rồi 
Vậy mà vì sao trái tim
Này vẫn luôn mong về em
 
 
Verse 2:
Em đừng nghĩ anh chẳng nghe được gì
Lời nói, cảm xúc em tặng ai
Em đừng nghĩ anh chẳng hiểu được gì
Chẳng phải ta vẫn cùng sống dưới một bầu trời
Nhưng xem ra em chỉ xem anh là gã ngây ngô
anh chỉ muốn nói với em
 
Rằng dường như em quên hết
Anh cũng như em là con người thôi
Biết yêu thương, biết hờn ghen và biết đau
Thật sự em đã quên hết
Anh cũng như em cũng mang một trái tim
Sẽ chết đi khi tình yêu chẳng còn niềm tin
Người ơi em biết không
 
Chỉ một lời thôi em hỡi 
Cho khúc hát đêm này không còn đau
Kết thúc đi một lời thôi thà mất nhau vì
Thật sự em đã quên hết 
Anh cũng như em cũng mang một trái tim
Sẽ chết đi khi tình yêu chẳng còn niềm tin 
Người ơi em biết không xin hãy lắng nghe lòng anh.

If you want to study Anh Cũng Sống Cũng Biết Nghĩ Biết Đau guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Anh Cũng Sống Cũng Biết Nghĩ Biết Đau. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment