Anh Cô Đơn Quá by Guitar Chords

If you are looking for Anh Cô Đơn Quá guitar chords, you already visit to the perfect place.
You can play Anh Cô Đơn Quá by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that device.
=

Anh Cô Đơn Quá guitar chords has pattern and included in album.
You can also find more musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Anh Cô Đơn Quá by Guitar Chords


Bên em anh luôn có bao nhiêu giấc mơ yên bình nhưng nay đành nhìn thời gian vội
Không như ai đã hứa khi xa nhau sẽ quay trở về nhưng anh đâu tìm ra những lối đi
Bỏ lại đây hoa mây giăng lối
Chỉ còn anh cô đơn tăm tối
Gọi tên ai kia đang gian dối trong màn đêm babe
Đành nhìn em đi bên ai đó
Vội vàng yêu như xưa anh có
Chẳng là anh khi đôi bàn tay vẫn giữ cho cơn mơ kia thêm dài
 
Anh giờ đang cố xóa xóa tan để còn lại tự do cho em nơi này
Giờ anh đang muốn đốt hết đi yêu thương kia như em đã từng giữ
Anh giờ giờ cô đơn quá quá đớn đau khi bên em đã có ai kia rồi
Anh giờ anh như mơ ,giờ như mơ , bước tiếp sẽ chẳng thấy ai bên mình .

 

If you want to learn Anh Cô Đơn Quá guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Anh Cô Đơn Quá. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment