Ân tình ví dặm by Guitar Chords

When you looking for Ân tình ví dặm guitar chords, you just visit to the perfect place.
You can play Ân tình ví dặm by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that equipment.
=

Ân tình ví dặm guitar chords has tempo and included in album.
You can also find alternative musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Ân tình ví dặm by Guitar Chords


1. Xuôi dòng Lam giang nghe câu hò
Nối bờ yêu thương thấm đẫm trang Kiều
Nguyễn Du ơi! sao nặng lòng đến thế
Xứ Nghệ quê mình ôi yêu quá là yêu.

2. Em về Lam giang theo câu hò
Dưới thuyền sóng vỗ tiếng mẹ ru hời
Làm sao quên mà bồi hồi đến thế
Để trọn đời thương lắm quê ơi.

ĐK:
Làm sao anh quên điệu hò câu
Quên con đò xưa tiễn anh đi
Làm sao quên tóc dài trong gió
Mắt lệ cho người trước lúc ra đi

Và hôm nay cũng trên dòng sông ấy
Quê hương mình đã lắm đổi thay
Vườn cây xanh đơm nhiều hoa trái
Câu ví dặm rộn rã đêm ngày.

Em về Lam giang, anh theo về nhé
Tiếng mẹ đong đưa ví giặm ân tình
Dòng sông nuôi bao đời khôn lớn
Khúc nhạc êm đềm yêu quá sông ơi!
Ví giặm ân tình, yêu lắm quê ơi….


 

If you want to learn Ân tình ví dặm guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Ân tình ví dặm. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment