Về Đây Bồ Câu by Giuse Trần Quả Guitar Chords

If you are looking for Về Đây Bồ Câu guitar chords, you have come to the best place.
You can play Về Đây Bồ Câu by Giuse Trần Quả using guitar or guitar.
This song by Giuse Trần Quả can also be played by that device.
=

Về Đây Bồ Câu guitar chords has Ballade swing and included in album.
You can also find alternative musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Về Đây Bồ Câu by Giuse Trần Quả Guitar Chords


Này bạn thân yêu ơi!
Mình về bên nhau nơi đây, bên tháp chuông giáo đường
Về bên nhau, cầm tay nhau cùng chia sớt bao vui buồn
Về bên nhau, quỳ bên nhau cùng dâng khúc ca nguyện cầu
 
Rồi mai đây chia xa
Rộn ràng hòa vang câu ca, mãi nhớ nhau nhé bạn
Dù phương xa, dù phong ba cùng giữ mãi những kỷ niệm
Chiều hôm nao, mình bên nhau hòa vang khúc ca yêu đời
 
ĐK:
Đàn bồ câu trắng mang tình yêu đến cho muôn người
Mang hòa bình khắp nơi vui cười, ước mơ hòa bình thế giới
Đàn bồ câu trắng mang sẻ chia đến nơi lao nhọc
Mang niềm tin thắp lên hy vọng, mong một ngày mai sáng tươi.

If you want to master Giuse Trần Quả Về Đây Bồ Câu guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Về Đây Bồ Câu. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment