Phận Gái Thuyền Quyên by Giao Tiên Guitar Chords

When you looking for Phận Gái Thuyền Quyên guitar chords, you already come to the best place.
You can play Phận Gái Thuyền Quyên by Giao Tiên using guitar or guitar.
This song by Giao Tiên can also be played by that equipment.
=

Phận Gái Thuyền Quyên guitar chords has Ballade pattern and included in album.
You can also find alternative musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Phận Gái Thuyền Quyên by Giao Tiên Guitar Chords


Từ nay thôi đành duyên mình lỡ đôi
Dù vương vấn mãi cũng thế mà thôi
Khi xưa thầm nói yêu nhau
bao nhiêu mộng thắm ban đầu
thôi xin đừng tiếc nhớ thương chi
Từ nay đôi mình thôi đừng nhớ mong
Mười hai bến nước biết bến nào trong
tùy em đành phải sang ngang
thương yêu ngày cũ chưa tan
xin anh đừng oán trách người đi
Thôi! từ đây thôi nhé
anh về sống âm thầm đếm thời gian
Xóa mờ dĩ vãng mến yêu
Anh, xin hãy quên đi
cho kẻ vu quy cùng người trăm năm
thề nguyền gắn A7 bó thủy chung muôn đời
Từ nay thôi đành thương gọi cố nhân
người đây kẻ đấy cách mấy đò ngang
đôi ta nào phải thiên duyên
gieo chi lời trách ưu phiền
xin thương giùm phận gái thuyền quyên.

If you want to master Giao Tiên Phận Gái Thuyền Quyên guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Phận Gái Thuyền Quyên. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment