Hai mươi năm tình đẹp mùa chôm chôm by Giao Tiên Guitar Chords

When you looking for Hai mươi năm tình đẹp mùa chôm chôm guitar chords, you’ve visit to the best site.
You can play Hai mươi năm tình đẹp mùa chôm chôm by Giao Tiên using guitar or guitar.
This song by Giao Tiên can also be played by that device.
=

Hai mươi năm tình đẹp mùa chôm chôm guitar chords has Boléro swing and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Hai mươi năm tình đẹp mùa chôm chôm by Giao Tiên Guitar Chords


20 năm qua tình mùa chôm chôm vẫn đẹp
Cô gái Vĩnh Long vẫn đẹp như màu xanh nước Cửu Long
Đẹp như em ca câu vọng cổ thắm nồng duyên thuỷ chung
Ngọt ngào như trái chôm chôm

Em ơi em ơi một mùa chôm chôm nhớ đời
Em đứng dưới xe mỉm cười mà lòng anh đã đổi ngôi
Tình ta 20 năm từ đây chẳng rời nhau phút giây
Cùng chôm chôm thắm tươi hoài

Nhớ một lần đưa em sang sông
Vào vườn chôm chôm hái trái
Anh mải mê nhìn chôm chôm trái sai cành
Anh không nỡ rời chân

Em hỏi rằng anh mê chôm chôm
Hay là anh yêu cô gái
Anh bảo rằng vì em anh mê chôm chôm
Và vì chôm chôm anh yêu em hơn

20 năm qua mộng làm hương xưa đã tròn
Ông giáo Vĩnh Long vẫn còn yêu trường yêu lớp nhiều hơn
em nay tuy thôi gồng gánh
Vẫn đầu hôm sớm mai một đời buôn bán chôm chôm

20 năm qua tình mùa chôm chôm vẫn đẹp
Cô gái Vĩnh Long vẫn đẹp như màu xanh nước Cửu Long
Tình ta 20 năm từ đấy chẳng rời nhau phút giây
Cùng chôm chôm thắm tươi hoài


 

If you want to study Giao Tiên Hai mươi năm tình đẹp mùa chôm chôm guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Hai mươi năm tình đẹp mùa chôm chôm. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment