Mưa Hoa Tuyết Và Em by Duyên Hương Guitar Chords

When you looking for Mưa Hoa Tuyết Và Em guitar chords, you just come to the perfect place.
You can play Mưa Hoa Tuyết Và Em by Duyên Hương using guitar or guitar.
This song by Duyên Hương can also be played by that equipment.
=

Mưa Hoa Tuyết Và Em guitar chords has Ballade swing and included in album.
You can also find other musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Mưa Hoa Tuyết Và Em by Duyên Hương Guitar Chords


Nghe ngoài hiên gió về, nghe từng cơn giông tố trong lòng.
Em ngồi đây vẫn chờ anh, mong cho ngày mai đến.
Mưa chiều nay rất lạ, như từng bông hoa tuyết rơi đều.
Có hạt mưa rớt vào tim, em nghe lòng băng giá.
 
Mùa thu đã qua, đông chớm sang.
Làm sao để anh biết được hoa kia vẫn khóc cho tình ta…
 
Rồi một mai khi ánh [C/E]nắng lung linh trở về
Không nghe tiếng lá rơi bên hè.
Mây đã tàn nhanh, chỉ có em và anh.
Và hình như nghe trong [C/E]gió tiếng hoa vẫn cười,
Dù ngày nắng hoa tan mất rồi,
Như nỗi buồn ai gửi đám mây bay về cuối trời

If you want to master Duyên Hương Mưa Hoa Tuyết Và Em guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Mưa Hoa Tuyết Và Em. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment