Từ Khi Con Là Mẹ by Dương Khắc Linh Guitar Chords

If you are looking for Từ Khi Con Là Mẹ guitar chords, you’ve visit to the right place.
You can play Từ Khi Con Là Mẹ by Dương Khắc Linh using guitar or guitar.
This song by Dương Khắc Linh can also be played by that equipment.
=

Từ Khi Con Là Mẹ guitar chords has Ballade tempo and included in album.
You can also find more musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Từ Khi Con Là Mẹ by Dương Khắc Linh Guitar Chords


Chơi vòng thần thánh đi hết bài luôn ))):
Hay chế tí như dưới đây nghe cho đỡ nhàm )))
V1:
Mẹ từng vẫn hay bảo “Sao ham chơi thế con?”
Chẳng thể nấu giúp mẹ một bữa cơm
Ngày nào mẹ cũng nhắc giặt đồ, là áo quần
Nhưng lúc bé con đâu nào có nghe.
Nay con đã lớn khôn, hiểu thấu nỗi lòng mẹ.
ĐK:
Và từ khi con là mẹ rồi, toàn tâm vì gia đình
Thì con đã biết quý trọng hơn từng bữa cơm
Khi con đã là mẹ rồi, toàn tâm vì gia đình
Nhìn đồ sạch chăn thơm thích lắm.
Và từ khi con là mẹ rồi, toàn tâm vì gia đình
Niềm vui là lúc cả nhà sum họp với nhau
Khi con là mẹ rồi, toàn tâm vì gia đình
Nhìn nhà mình say giấc
Hạnh phúc giản dị chỉ vậy thôi.
V2:
Nay con đã khôn lớn, hiểu được tình mến thương
Tình cảm ấm áp thiêng liêng của gia đình
Và hiểu rằng hạnh phúc từ đôi tay chúng ta
Với sẻ chia, ân cần với nhau.
Nay con đã lớn khôn, hiểu thấu nỗi lòng mẹ
Thế gian chẳng có chi bằng gia đình thiêng liêng.
ĐK:
Và từ khi con là mẹ rồi, toàn tâm vì gia đình
Thì con đã biết quý trọng hơn từng bữa cơm
Khi con đã là mẹ rồi, toàn tâm vì gia đình
Nhìn đồ sạch chăn thơm thích lắm.
Và từ khi con là mẹ rồi, toàn tâm vì gia đình
Niềm vui là lúc cả nhà sum họp với nhau
Khi con là mẹ rồi, toàn tâm vì gia đình
Nhìn nhà mình say giấc
Hạnh phúc giản dị chỉ vậy thôi.

If you want to study Dương Khắc Linh Từ Khi Con Là Mẹ guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Từ Khi Con Là Mẹ. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment