Mình thích thì mình yêu thôi by Dương Khắc Linh Guitar Chords

When you looking for Mình thích thì mình yêu thôi guitar chords, you already come to the perfect site.
You can play Mình thích thì mình yêu thôi by Dương Khắc Linh using guitar or guitar.
This song by Dương Khắc Linh can also be played by that instruments.
=

Mình thích thì mình yêu thôi guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Mình thích thì mình yêu thôi by Dương Khắc Linh Guitar Chords


1. Yêu là yêu, cần chi phải biết ngày sau ra sao
Yêu là yêu, mình chỉ cần biết bình minh nơi nào
Yêu là yêu, cần chi phải nghĩ điều gì đưa ta đến nơi nào.
 
T-ĐK:
Chỉ biết những lúc ta cầm tay nhau, tim em rộn ràng
Chỉ biết những lúc ta chạm môi nhau, anh như mơ màng
Chỉ muốn vứt hết mọi chuyện đằng sau
Đến bên nhau chẳng chút u sầu.
 
ĐK:
Mình thích thì mình yêu thôi
Mình thích thì mình yêu thôi
Mình thích thì mình yêu thôi
Mình thích thì mình yêu thôi
 
2. Anh ngã nghiêng vì cô nàng ấy, một bờ môi cong
Chân dài lướt nhẹ như làn gió dẹp ngay nắng nóng
Cứ chạy theo để anh tìm cớ được gặp em thôi hết mong chờ.
Oh yeah!

 

If you want to learn Dương Khắc Linh Mình thích thì mình yêu thôi guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Mình thích thì mình yêu thôi. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment