Định Mệnh Nào Cho Em by Dương Khắc Linh Guitar Chords

When you looking for Định Mệnh Nào Cho Em guitar chords, you have come to the perfect place.
You can play Định Mệnh Nào Cho Em by Dương Khắc Linh using guitar or guitar.
This song by Dương Khắc Linh can also be played by that instruments.
=

Định Mệnh Nào Cho Em guitar chords has Ballade tempo and included in album.
You can also find other musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Định Mệnh Nào Cho Em by Dương Khắc Linh Guitar Chords


Lặng lẽ, em bước bơ vơ đi tìm mơ ước nơi chốn xa hoa
Nào biết em sắp đi qua đoạn đường buồn
Định mệnh nào cho em chỉ trong thoáng giây bỗng tan nát cõi lòng.
Chỉ một đêm gió mưa ôi đời đã thay đổi quá nhiều
 
Một người vội đến em vẫn ngỡ yêu dấu đong đầy
Sao phôi pha nhanh héo úa tim này
Cho cõi lòng gầy hao ôm xót xa tình ơi
Một người lại đến khi trong em chất chứa hoang mang
Cho em yên vui dẫu có muộn màng.
Để giờ đây em được bình yên, em biết ngóng trông
Một ngày mãi bước bên đời anh
 
Gọi nắng xin đến em thì thầm gọi gió xin hát tên em
Và những chất chứa trong em xin nhạt pha
Định mệnh nào cho em chỉ trong thoáng giây bỗng tan nát cõi lòng.
Chỉ một đêm gió mưa ôi đời đã thay đổi quá nhiều
 
Một người vội đến em vẫn ngỡ yêu dấu đong đầy
Sao phôi pha nhanh héo úa tim này
Cho cõi lòng gầy hao ôm xót xa tình ơi
Một người lại đến khi trong em chất chứa hoang mang
Cho em yên vui dẫu có muộn màng.
Để giờ đây em được bình yên, em biết ngóng trông
Một ngày mãi bước bên đời anh
 
Chỉ một đêm gió mưa em đã trót
Gieo trái ngang vào cuộc đời anh
Chỉ một đêm gió mưa đem cay đắng, ….

 

If you want to master Dương Khắc Linh Định Mệnh Nào Cho Em guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Định Mệnh Nào Cho Em. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment