Nhắn Tuổi 20 by Dương Hoàng Yến Guitar Chords

If you are looking for Nhắn Tuổi 20 guitar chords, you already come to the best place.
You can play Nhắn Tuổi 20 by Dương Hoàng Yến using guitar or guitar.
This song by Dương Hoàng Yến can also be played by that equipment.
=

Nhắn Tuổi 20 guitar chords has Blues pattern and included in album.
You can also find alternative musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Nhắn Tuổi 20 by Dương Hoàng Yến Guitar Chords


Bạn ơi nhìn xem kìa con ốc đang ngủ say giấc.
Say trong giấc mơ quên tháng ngày dần qua
Sợ hãi cả đời, rụt vai cúp mắt không làm chi hết
Quanh năm tối tăm biết mặt trời là gì.
Đừng các bạn ơi, đừng như con ốc sống đời lẻ loi,
Cho đôi mắt đôi tay ta không thừa (a ha)
Này bạn ơi , chớ quên ta đang tuổi hai mươi
Chớ ru ta như là con ốc đó
Cùng chen vai nâng cuộc sống với bao niềm vui
Này bạn ơi , chớ quên ta đang tuổi hai mươi
Chớ ru ta như là con ốc đó
Để có ích mỗi giây phút trôi qua từng ngày
Hãy cầm lấy từng phút giây
Xin đừng xin đừng đánh rơi
Tuổi hai mươi !

If you want to master Dương Hoàng Yến Nhắn Tuổi 20 guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Nhắn Tuổi 20. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment