Ngày mưa by Dũng Dalat Guitar Chords

When you looking for Ngày mưa guitar chords, you have visit to the right place.
You can play Ngày mưa by Dũng Dalat using guitar or guitar.
This song by Dũng Dalat can also be played by that instruments.
=

Ngày mưa guitar chords has tempo and included in album.
You can also find alternative musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Ngày mưa by Dũng Dalat Guitar Chords


1. Một người ngồi mơ trên song
Trôi qua bao ngày nắng
Trôi bao nhiêu ngày mưa
Lòng chẳng mong quay về
Về ngày mà ta xa nhau
Có mưa rơi ngoài sân
Có đêm trôi vào trái tim mình

ĐK: Em ơi ngày mưa
Đã mang những vui buồn kia
Bao năm về vây khốn
Ta rơi vào trong nỗi đau đời nhau
Buồn ơi đến mau

Em ơi dòng sông
Đã chia giấc mơ thành hai
Sao ta đợi nhau mãi
Ta nghe tình ta lá khô trải dài
Như ngày mưa

2. Một người ngồi mơ cuối phố
Có bao nhiêu ngày nắng
Trên bao nhiêu hoàng hôn
Lòng vẫn mong quay về
Về ngày mà ta quen nhau
Có mưa rơi ngoài sân
Có tay ai tìm đăm chăn mềm

ĐK: Em ơi ngày mưa
Đã mang những vui buồn kia
Bao năm về vây khốn
Ta rơi vào trong nỗi đau đời nhau
Buồn ơi đến mau

Em ơi dòng sông
Đã chia giấc mơ thành hai
Sao ta đợi nhau mãi
Ta nghe tình ta lá khô trải dài
Như ngày mưa

Như là em vẫn chờ, vẫn đợi anh cuối phố
Như còn đó thân run trong vòng tay
như ta chẳng biết, và như ta đâu biết
Tình kia sao xóa hết ….

Tăng 1½ tone lên —–

ĐK: Em ơi ngày mưa
Đã mang những vui buồn kia
Bao năm về vây khốn
Ta rơi vào trong nỗi đau đời nhau
Buồn ơi đến mau

Em ơi dòng sông
Đã chia giấc mơ thành hai
Sao ta đợi nhau mãi
Ta nghe tình ta lá khô trải dài
Như ngày mưa

Ta rơi vào trong nỗi đau mất nhau
Như ngày mưa… Như ngày mưa

If you want to learn Dũng Dalat Ngày mưa guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Ngày mưa. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment