Có Bao Giờ by Đức Trí Guitar Chords

If you are looking for Có Bao Giờ guitar chords, you just visit to the right site.
You can play Có Bao Giờ by Đức Trí using guitar or guitar.
This song by Đức Trí can also be played by that instruments.
=

Có Bao Giờ guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find alternative musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Có Bao Giờ by Đức Trí Guitar Chords


Có bao giờ yêu thương khi xưa là thoáng qua
Có bao giờ anh nhớ, em khóc buồn với những đêm
Không có nhau, xa vắng nhau, tuy đã lâu
Những tháng ngày yêu dấu ta đã cùng nhau
Những vui buồn, nước mắt, những lúc hờn trách nhau
Đâu bỗng dưng trong phút giây tan biến mau
những khi đêm về tình như vẫn quanh đây
những khi em buồn người như vẫn đâu đây
Tha thứ nhau, ôm lấy nhau
Nào em có hay
Ngày trôi mãi, tình xa mãi những đêm mong đợi
hay một người, vẫn mong một người
Tiếc cho những tháng ngày vui
Tình em vẫn đây
Nào ai biết, nào ai khóc cho ai đêm nay
Vẫn mong một người, vẫn thương một người
Biết đâu sớm mai lại thấy nhau
Mong chờ, em mong chờ đến bao giờ
Mong chờ, có bao giờ, đến bao giờ

 

If you want to learn Đức Trí Có Bao Giờ guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Có Bao Giờ. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment