Về miền thương nhớ by Đức An Guitar Chords

If you are looking for Về miền thương nhớ guitar chords, you already come to the best place.
You can play Về miền thương nhớ by Đức An using guitar or guitar.
This song by Đức An can also be played by that device.
=

Về miền thương nhớ guitar chords has tempo and included in album.
You can also find alternative musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Về miền thương nhớ by Đức An Guitar Chords


1. Chiều qua chiều qua lặng lẽ về
Lặng lẽ tìm một thời hồn nhiên
Tìm trong xa vắng tìm trong thương nhớ
Bâng khuâng tìm chút kỷ niệm
Hỏi gió gió vờn trên tóc, hỏi mưa mưa mềm hạt rơi
Hỏi biển biển thương tình ta ru hời ngày qua
 
2. Chiều qua chiều qua lang thang về miền thương nhớ
Tìm chút bình yên xua tan những ngày bão bùng
Ngày vui còn đâu mênh mông khoảng trời xa vắng
Dòng sông nhẹ trôi mang theo chút tình thơ dại
Nắng vẫn còn buổi chiều sao đã khép
Tiếng chim buồn nắng trong hồn ôi một miền yêu thương

If you want to learn Đức An Về miền thương nhớ guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Về miền thương nhớ. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment