Tình Yêu Xanh Mượt by Đỗ Hoàng Dương Guitar Chords

If you are looking for Tình Yêu Xanh Mượt guitar chords, you’ve visit to the right place.
You can play Tình Yêu Xanh Mượt by Đỗ Hoàng Dương using guitar or guitar.
This song by Đỗ Hoàng Dương can also be played by that device.
=

Tình Yêu Xanh Mượt guitar chords has swing and included in album.
You can also find more musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tình Yêu Xanh Mượt by Đỗ Hoàng Dương Guitar Chords


Eyo, em đừng đi đâu, anh sẽ đi tìm em như là đi tìm nemo
Không phải Marlin không hay quên như dory
You can call me cody yeah will you follow me?
Chỉ cần ta cạnh nhau thì em cứ gọi lên “cody ơi”
Anh sẽ xuất hiện ngay mà hủy cả show đi chơi
Gimme hi five xong rồi low five chill cùng lofi cho tình lâu phai okai
 
Chẳng hiểu vì sao cứ nhớ nhau nhiều, không phải điêu nhá?
Chẳng hiểu vì sao cứ thấy mắt mờ, mờ ê mê á
Chắc có đúng hai ta không phải tình bạn yeah
Chắc có đúng hai ta phải là tình yêu
Mà tại sao nhìn nhau hồi lâu nhịp tim cứ thế feel nhịp flow uh oh
 
Because i love you. I like you. I need you. I want you
Because i love you. I like you. I need you. I want you
Because i love you
 
Trong túi còn năm ngàn thôi ở nhà để build game
Cho em luôn hai ngàn anh chừa 3000 để yêu em
Anh yêu em thêm nhiều cho bài nhạc anh thêm feel
Thịnh Suy có một đêm say, ta thì có nhiều đêm chill
70% cơ thể là nước, xa nhau thì chết khát
Yêu em như yêu nhà mạng, vì thiếu em là hết chát
Hai ta như cub 78, mất đi cub là thất bát
Em bước đến như gió mùa thu, đừng bước đi anh mất mát.
 
Chẳng hiểu vì sao cứ nhớ nhau nhiều, không phải điêu nhá?
Chẳng hiểu vì sao cứ thấy mắt mờ, mờ ê mê á
Chắc có đúng hai ta không phải tình bạn yeah
Chắc có đúng hai ta phải là tình yêu
Mà tại sao nhìn nhau hồi lâu nhịp tim cứ thế feel nhịp flow uh oh
 
Because i love you Đã yêu nhau phải yêu một tình yêu xanh mượt
Một khi ta đã yêu là tình yêu dài thướt
Yêu nhau rồi là cùng nhau mình khướt khườn khướt
Mau tìm đến cạnh nhau không để lỡ mất lượt
Sao cứ nghiện mà còn phải ngại (ra vẻ tinh tướng)
Đi tới trại như một kẻ nghiện vì (yêu là dương tính)
Tình ta thì sâu rộng như là nam đại dương, đem bình phương cho ra tình thương
Dù là đại dương nhưng luôn nhỏ bé khi nằm ở phía nam
 
Chẳng hiểu vì sao cứ nhớ nhau nhiều, không phải điêu nhá?
Chẳng hiểu vì sao cứ thấy mắt mờ, mờ ê mê á
Chắc có đúng hai ta không phải tình bạn yeah
Chắc có đúng hai ta phải là tình yêu
Mà tại sao nhìn nhau hồi lâu nhịp tim cứ thế feel nhịp flow uh oh
 
Because i love you. I like you. I need you. I want you
Because i love you. I like you. I need you. I want you
Because i love you

If you want to learn Đỗ Hoàng Dương Tình Yêu Xanh Mượt guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Tình Yêu Xanh Mượt. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment