Mây by Đỗ Bảo Guitar Chords

If you are looking for Mây guitar chords, you have visit to the best site.
You can play Mây by Đỗ Bảo using guitar or guitar.
This song by Đỗ Bảo can also be played by that equipment.
=

Mây guitar chords has pattern and included in album.
You can also find more musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Mây by Đỗ Bảo Guitar Chords


Nếu biết rằng rồi mây sẽ đến
Tôi đã chờ dưới trời trong veo
Nếu biết rằng mây rất nhẹ nhàng mây mềm mại
Ở đó tôi đã hát ca những ngày bơ vơ
Những chiều hoàng hôn tím mờ

Mây nếu biết rằng hương tóc mây gọi mời
Nếu biết rằng gót chân qua bồi hồi
Chậm như cách mây thuộc về tôi.

ĐK: Mây dẫu bao xa xôi dẫu chỉ thoáng qua
Chiếm lấy khung trời xanh bao la
Mây dù mây đi ra thần thoại thơ ấu
Hay nỗi buồn dậy sóng những dòng sông.

Để tôi sẽ núi chập trùng giữa chúng ta
Mong mây thấy sự thật về tình yêu
Cho tôi ngắm mây xa cho tôi đón mây qua
Dẫu chối bỏ cuộc đời để được đến với mây

Mây khiến tôi u sầu đá sỏi suối khe
Nhớ mãi tiếng thở sầu vượt qua
Mây rồi mai mây hoá giọt sương trong vắt
Cho đoá hồng rực rỡ trao về ai.

Lòng tôi vẫn ước còn thấy mây xa
Tôi mơ đón từng chuyến mây qua
Dù khoảng khắc trở về là khoảng khắc chi xa
Ngày đó mây nhớ về qua

If you want to master Đỗ Bảo Mây guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Mây. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment