Cuộc đời by Đình Văn Guitar Chords

If you are looking for Cuộc đời guitar chords, you just visit to the perfect place.
You can play Cuộc đời by Đình Văn using guitar or guitar.
This song by Đình Văn can also be played by that instruments.
=

Cuộc đời guitar chords has swing and included in album.
You can also find other musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Cuộc đời by Đình Văn Guitar Chords


1. Đời gian nan mới biết ai là tri kỷ
Lúc khó khăn mới biết ai là bạn mình
Mà cuộc đời thì lúc lên lúc xuống
Lúc có tiền, lúc cũng trắng tay

2. Người thương ta đếm ngón tay vài người thôi
Cùng sớt chia từng đồng bạc nghĩa tình
Bên ly rượu hàn huyên rồi an ủi
Trời sinh voi, sinh cỏ ta sợ gì

ĐK: Ôi cuộc đời lúc thì trắng đẹp như giấc mơ
Lúc thì đen ngỡ mình xuống vực
Khốn khó từng ngày, vất vả từng hôm

Ôi cuộc đời mong công thành ta trả nghĩa anh em
Trả anh Năm, thằng Hùng, út Hồng
Không bỏ ta những lúc cơ hàn

Tâm sự:
Đời thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người
Trong thói đời cười ra nước mắt, thế thái nhân tình cuộc đời ai biết về sau
Xin cho nhau hai chữ tấm lòng đẹp cuộc đời mãi đẹp người ơi


 

If you want to master Đình Văn Cuộc đời guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Cuộc đời. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment